OPROGRAMOWANIE DLA HOTELI

Oferta na program:
HotelinW - Obsługa Recepcji” 
HotelinW - moduł Elektronicznej Ewidencji Pacjenta” 
Planowanie Zabiegów”
MaginW – Żywienie i Magazyny”
KasainW – Punkt Sprzedaży”

Zobacz ofertę

OFERTA NA PROGRAM „HotelinW” - Obsługa Recepcji

Program "HotelinW" jest nowoczesnym programem zbudowanym w oparciu o technologię firmy Microsoft. Wspomaga pracę hotelu poprzez prowadzenie rezerwacji, obsługę i rozliczenia klienta na miejscu. Jego wielomodułowa struktura pozwala na dopasowanie najbardziej odpowiedniej wersji dla danego rodzaju obiektu, czy działalności, począwszy od małych pensjonatów, a skończywszy aż na całych sieciach biur, obiektów.

Główne cechy oprogramowania:

  1. możliwość sprzedaży pokoju o wybranej kategorii jak i samego miejsca w pokoju oraz rodzaju wyżywienia,
  2. rezerwacje grupowe,
  3. zajętość pokoi pokazywana na grafiku, łatwość wybrania żądanego terminu,
  4. różne statusy rezerwacji: wstępna, potwierdzona, zaliczkowana, rozliczona,
  5. szczegółowy opis pokoju oraz domu,
  6. oferty – cenniki na określone terminy,
  7. faktury, paragony dla klienta,
  8. książka meldunkowa,
  9. raporty zajętości i statystyki,
  10. obsługa drukarek fiskalnych,
  11. wymiana danych z zewnętrznymi programami: np. InfoService Planowanie Zabiegów, KasainW, oprogramowanie centrali telefonicznej, program F-K,
  12. system bezpieczeństwa, autoryzacje przed nieuprawnionym dostępem,
  13. archiwizacja i zabezpieczenie danych,
  14. oprogramowanie jest w wersji sieciowej, wielostanowiskowej w obrębie miejsca instalacji, bez ograniczeń ilości pokoi.
  15. w przypadku pracy wielooddziałowej polecamy oprogramowanie w wersji OnLine.
  16. program zgodny z Microsoft Windows i SQL Server potwierdzony w testach przez firmę Veritest USA

Wymagania stawiane przez program:

 1. Zalecany komputer z 4 GB pamięci RAM i systemem Windows 7..
 2. Zalecana drukarka laserowa.
 3. Zalecana drukarka fiskalna.

OFERTA NA „HotelinW” - moduł Elektronicznej Ewidencji Pacjenta

Moduł Elektronicznej Ewidencji Pacjenta poszerza funkcjonalność programu HotelinW (Obsługa Recepcji) zainstalowanego w Sanatorium o możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta przebywającego na kuracji w Sanatorium. Na elektroniczną dokumentację, wypelnianą przez dział medyczny: lekarze, pielęgniarki, składa się Historia Choroby, Przepis Leczniczy, Karta Informacyjna-Wypis, stosowne oświadczenia. Dodatkowo wspomaga proces planowania zabiegów.
Oprogramowanie pozwala wypełnić automatycznie załączniki wymagane w rehabilitacji leczniczej ZUS.
Oprogramowanie wykonuje wszystkie operacje zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz wytycznymi i zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącymi elektronicznej dokumentacji medycznej. Współpracuje z Systemem Rozliczeń Uzdrowisk oraz umożliwia wysyłanie rozliczeń do systemu komputerowego NFZ.

OFERTA NA PROGRAM „ZabieginW – Planowanie Zabiegów”

Program służy do planowania zabiegów dla pacjentów z uwzględnieniem rozliczeń lekarzy jak i zestawień statystycznych.

Główne funkcje oprogramowania:

 1. Pełne dane o przyjętym pacjencie: dane osobowe, przynależność do oddziału NFZ, termin kuracji, miejsce pobytu, lekarz kierujący na zabiegi, typ pacjenta ( z NFZ, pełnopłatny, zewnętrzny)
 2. Osobne rejestrowanie wszystkich zleceń dla danego pacjenta np. zabiegi w limicie, dodatkowe dla pacjenta z NFZ w tym bezpłatne jak i płatne oraz jaki lekarz przepisał te zabiegi.
 3. Planowanie automatyczne zabiegów pacjenta jak i ręczne z wykorzystaniem grafika planów z zachowaniem wymagań pacjenta jak i zaleceniami lekarza.
 4. Efektywne wykorzystanie bazy zabiegowej poprzez kontrolę obłożenia kabin, jak i możliwość czasowego wyłączenia/włączenia stanowisk.
 5. Dowolność definiowania kabin jak i stanowisk, dni i godzin pracy, przerw, miejsc wykonywania zabiegów, cen i stawek VAT poszczególnych zabiegów, czasów trwania jak i zabiegów wykluczających się.
 6. Wystawianie paragonów fiskalnych oraz faktur dla pacjentów, rozliczenie kasowe.
 7. Drukowanie grafiku dla pacjenta.
 8. Generowanie zestawień statystycznych wykorzystania bazy zabiegowej, obłożenia poszczególnych stanowisk, hormonogramy pracy zabiegu, zestawienia kontrolne.
 9. Generowanie zestawień wykonanych zabiegów według różnych kryteriów.
 10. Wszystkie zestawienia w formie drukowanej, z podglądem wydruku jak i elektronicznej /format Excel/ dla późniejszego wykorzystania.
 11. Dane przechowywane są w programie na stałe. Zawsze można sprawdzić zabiegi danego pacjenta nawet po dłuższym okresie czasu.
 12. Moduł archiwizacji i zabezpieczenia danych.
 13. Program umożliwia pracę na wielu stanowiskach jednocześnie.

Wymagania stawiane przez program:

 1. Zalecany komputer z 4 GB pamięci RAM i systemem Windows 7
 2. Zalecana drukarka laserowa.

OFERTA NA PROGRAM „MaginW”

Główne funkcje oprogramowania:

 1. Obsługa magazynów w tym magazynu żywienia.
 2. Dokumenty przychodowe i rozchodowe w tym raport żywienia z podziałem na grupy żywionych osób, posiłków, diet i stawek żywieniowych.
 3. Asygnata magazynowa.
 4. Kartoteki towarowe, historia obrotu towarem w cenach rzeczywistych zakupu.
 5. Tworzenie i wykorzystywanie receptur potraw.
 6. Zestawienia dokumentów, obrotu towarami, posiłkodni grup żywionych osób.
 7. Możliwość pobrania ilości osób do żywienia z programu obsługi recepcji HotelinW.
 8. Współpraca z programem do sprzedaży KasainW.
 9. Moduł archiwizacji i zabezpieczenia danych.
 10. Program umożliwia pracę na wielu stanowiskach jednocześnie.

Wymagania stawiane przez program:

 1. Zalecany komputer z 4 GB pamięci RAM i systemem Windows 7
 2. Zalecana drukarka laserowa.

OFERTA NA PROGRAM „KasainW”

Główne funkcje oprogramowania:

 1. Program typu POS (Punkt sprzedaży).
 2. Obsługa ekranu dotykowego.
 3. Otwieranie rachunków na klienta.
 4. Faktury, paragony dla klienta,
 5. Zestawienia dokumentów, raporty obrotu sprzedaży,
 6. Obsługa drukarek fiskalnych,
 7. Obsługa drukarek zamówień,
 8. Współpraca z programem magazynowym MaginW.
 9. Przesyłanie rachunku na konto klienta np. do programu HotelinW.
 10. Moduł archiwizacji i zabezpieczenia danych.
 11. Program umożliwia pracę na wielu stanowiskach jednocześnie.
 12. Przy specjalnej konfiguracji program działa również na tabletach z systemem Android

Wymagania stawiane przez program:

 1. Zalecany komputer z 4 GB pamięci RAM i systemem Windows 7
 2. Zalecana drukarka laserowa.


Partnerzy InfoService

0